Lokasi SMKG melalui GoogleEarth

20 06 2008

Inilah paparan lokasi sekolah menengah kebangsaan gaal melalui GoogleEarth