i-THINK PILOT PROJECT (MASTER TRAINERS PROGRAMME)

8 12 2011

Tahniah kepada semua guru SMKG yang telah berjaya mengikuti kursus ini pada 4hb Dec hingga 8hb Dec 2011. Kursus telah diadakan di Renaissance Hotel Kota Bharu, Kelantan

http://www.thinkingschool.co.uk/

Google
Google Maps
WikipediA
Twitter