Kem Kepimpinan SMK Gaal 2014

1 04 2014

banner smk gaal

 

2.3.1 Definisi Disiplin
Disiplin merujuk kepada sistem peraturan dan tatatertib yang ditentukan oleh sesuatu organisasi dan dilaksanakan supaya perjalanan pengajaran dan pembelajaran di institusi menjadi mudah dan lancar. (Laporan Seminar Kebangsaan Mengenai Disiplin; 1978 dalam Omardin Ashaari; 1999) Pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan pula adalah masalah disiplin.
Abdullah Sani Yahaya (2005) dan Mohd. Othman Ismail (2003)menjelaskan bahawa dalam konteks sekolah, disiplin ditakrifkan oleh Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pelaksanaan Pendidikan 1979 sebagai : a)      kesanggupan bekerja dan membuat sesuatu secara tertib b)      menghormati hak-hak orang lain c)      bertingkah laku baik dan tidak menggangu kepentingan orang lain d)      saling menghormati dan semangat bantu-membantu e)      melakukan panambahbaikan ke atas keadaan sedia ada….. dari :http://naskhah-kasih-izzah.blogspot.com/2012/06/esei-pengurusan-disiplin.html